Reordenació de la zona de Mobil Homes

Reordenació de la zona de Mobil Homes, amb pavimentació de carrers i ajardinament de cada parcel.la