Nova furgoneta

Adquisició d’una furgoneta pels treballs de lampisteria, que contamina i consumeix menys.